תקנון ותנאי שימוש

מבוא כללי
התנאים להלן קובעים את תקנון השימוש באתר דפוס עוז, המופעל על-ידי חברת דפוס עוז עוסק מורשה 22285183 (להלן: “דפוס עוז”), אשר יהיה זמין ללקוחות האתר בכל עת.

אבטחת מידע/ מדיניות פרטיות
המכירות באתר זה נעשות תוך הקפדה על פרטיות מלאה של הלקוח וחשאיות של הנתונים. הנתונים המועלים לאתר על ידי המשתמשים משמשים את האתר לצורך מתן שירות ללקוח בלבד. האתר אינו מעביר נתונים אלו לצד שלישי כלשהו. עם זאת, ולאור העובדה כי מדובר באתר המחובר לרשת האינטרנט לא ניתן להבטיח הגנה מלאה מפני חדירות למחשבי החברה, ועל כן החברה נותנת את האפשרות ללקוח לרכוש שירותים בטלפון או בהגעה פיזית לדפוס עוז. יש לציין כי החברה והאתר לא יהיו אחראים לפיצוי המשתמש באם יחשפו פרטיו בעקבות חדירה לא מורשית של גורם כלשהו לאתר, על אף אמצעי האבטחה המופעלים על ידי החברה והאתר.

דפוס עוז רשאית להשתמש ולאסוף את הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש למאגר המידע של החברה, לצורך שיפור השירותים המוענקים על ידה, ליצירת קשר עם המשתמש, לצורך עדכונו בדבר מבצעים ו/או בנוגע לשירותים ומוצרים המוצעים על ידי החברה.

כמו-כן, “דפוס עוז” רשאית לעשות שימוש בפרטים האמורים למטרת ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים ומטרות שיווקיות אחרות. מידע זה לא יחשוף את המשתמש אישית ולא יכלול מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות.

התחייבות המשתמש
המשתמש מצהיר ומתחייב כי:

  1. איכות המידע שהעביר לדפוס עוז הינה באחריותו הבלעדית, בין באמצעות האתר ובין בכל אמצעי אחר.
  2. המידע בו הוא מבקש את שירותי דפוס עוז הינו בבעלותו/ הינו בעל זכויות לעשות שימוש במידע זה.
  3. המשתמש הינו בעלי המידע שהעביר ל”דפוס עוז”, לרבות הקניין הרוחני הכלול במידע זה, וכי בפרסומו והצגתו באתר לכל צורך ו/או ביצוע פעולות פרסום ו/או הדפסה, אין כל הפרה ו/או פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם.
  4. שלא להעביר לדפוס עוז מידע כלשהו העלול להפר זכות כלשהי, מכל סוג, של צד שלישי כלשהו, הכולל זכויות יוצרים, סימני מסחר, סודות מסחריים ו/או זכויות אחרות.

המשתמש מצהיר, כי אין כל מניעה חוקית ו/או אחרת להעברת המידע על-ידו לדפוס עוז ולקבלת השירותים שברצונו לקבל הנוגעים למידע שהעביר.

מדיניות אספקת מוצרים ומשלוחים
המשלוח יסופק ללקוח תוך 10 ימי עסקים לכל היותר וכרוך בתשלום של 29₪ ,תיתכן תוספת תשלום בכפוף לאזור ולסוג המשלוח. תוך אפשרות לקיצור הימים הכרוך בתשלום בסיכום מול בית העסק.
איסוף עצמי ללא עלות מהחנות בימים א’ – ה’ ובשעות הפתיחה כפי שמצוינות באתר.
החנות לא תישא באחריות לעיכוב המשלוח בעקבות אי זמינות של הלקוח או כל ליקוי כזה או האחר מצד הלקוח.

רישיון גישה לאתר
“דפוס עוז” מעניקה לך רישיון מוגבל והינה רשאית לבטלו בכל עת; על מנת לעשות שימוש אישי באתר כלקוח שלנו. עם זאת אינך רשאי, להעתיק, לשכפל, למכור, או להשתמש באתר באופן שאינו למטרות אישיות, אינך רשאי לעשות כל שימוש בתמונות האתר, בתיאורי המוצר, בתוכן האתר, במבנה האתר, בעיצוב האתר, בלוגו ובסימנים המזוהים עם החברה, או כל תוכן אחר למטרה מסחרית. כל שימוש באתר או בתוכן האתר שאינו אושר בכתב; אסור ומביא לביטול מידי של הרישיון שניתן לך.

מדיניות החזרה ו/או ביטול עסקה
לתשומת הלב, עפ”י חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, צרכן אינו רשאי לבטל עסקה בה נרכש מוצר שמיוצר במיוחד עבורו. המוצרים מיוצרים ע”י “דפוס עוז” בהזמנה אישית, על כן לא ניתן לבטל הזמנה. 

תעריפים 
דפוס עוז רשאית לעדכן את תעריפי השירותים מעת לעת, בכפוף לדרישות החוק ובהתאם למפורט באתר, כפי שהחברה תבחר ליישם.

הגבלת אחריות

האחריות על נזקי הדפסה בלבד .
אין האחריות ניתנת על נזקי שמש במידה ויהיו.
אין האחריות ניתנת על שברים וכיוצא בזה.

שינויים ועדכונים
בכל זמן רשאית “דפוס עוז” לבצע שינויים ו/ או עדכונים בתקנון ובמדיניות הפרטיות.

בשימושכם באתר הינכם מסכימים בזאת להיות כפופים לאמור בתנאי השימוש בכל עת, ועליכם לחזור ולהתעדכן בדבר השינויים שיבוצעו בתנאי השימוש. “דפוס עוז” שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת ומכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה.”דפוס עוז” שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או להשמיט כל חומר מהחומרים המפורסמים באתר, או לעצבו מחדש.

מבצעים
דפוס עוז רשאית לסיים בכל עת את המבצעים ללקוחותיה מכל סיבה וללא כל הודעה מוקדמת.
אין כפל מבצעים אלא אם כן צוין אחרת באופן מפורש במבצע.
המבצעים כפופים לתנאי המבצע המפורטים באתר. דפוס עוז רשאית לשנות את תנאי המצבע בכל עת ועל פי שיקול דעתה הפרטי.

פניה לדפוס עוז
דפוס עוז אינה מתחייבת לספק שירות טלפוני למשתמשים בשירותיה; בכדי ליצור קשר עם החברה יש לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת המצוינת באתר.